W skład holdingu wchodzi sześć spółek:

  • JPM Development Sp. z o.o.,
  • JPM Koleje Sp. z o.o.,
  • Park Przemysłowy Blachownia Sp. z o.o.,
  • Serwis Blachownia Sp. z o.o.,
  • Belmar Sp. z o.o.,
  • Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o.

JPM Holding SA świadczy usługi leasingowe i wynajmuje powierzchnię przemysłową.

WelderRazem ze spółkami zależnymi specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm funkcjonujących na podległym mu Terenie Przemysłowym. Teren jest idealny do inwestowania. To zespól nieruchomości
z przemysłową infrastrukturą techniczną. Na około 400 ha funkcjonuje blisko 60 firm, głównie zakłady produkcji petrochemicznej, produkcji węglopochodnych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji koncentratów, a także maszyn i urządzeń. Oprócz firm typowo produkcyjnych działają tu również firmy usługowe i doradcze. Teren wyróżnia dobra infrastruktura – ma wszystkie podstawowe media energetyczne, sieć dróg, własną bocznicę kolejową połączoną z siecią PKP, usytuowany jest na przecięciu kilku ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym. Ma połączenie z autostradą A4, a także z portami morskimi, poprzez kanały Odry graniczące z Terenem Przemysłowym oraz usytuowanemu w odległości kilkunastu kilometrów portowi śródlądowemu na Odrze.

Dzięki tym atutom swoje interesy w Blachowni ulokowali partnerzy z Chin (Petrochemia – Blachownia S.A.), Czech (RAFINERIA KĘDZIERZY N Sp. z o.o.), Grecji (GLOBAL COLORS POLSKA S.A.), Kanady (Magna Cosma International), Niemiec (DB Schenker Rail Polska S.A., PCC Synteza S.A., RUETGERS Poland Sp. z o.o., EUROCERAS Sp. z o.o.), a także wiele polskich firm, jak m.in. ELEKTROWNIA BLACHOWNIA NOWA SP. Z O.O., Famet SA, Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., SOLVECO SA czy Zakłady Chemiczne WARTER.

JPM Holding SA

Biuro Obsługi Kontrahentów
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 66 52, +48 77 488 66 78
fax: +48 77 488 62 04
e-mail: zarzad@jpmholding.pl
www.jpmholding.pl

JPM Holding