Misja

Naszą misją jest kreowanie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków funkcjonowania dzięki efektywnemu zarządzaniu majątkiem produkcyjnym oraz świadczeniu usług infrastrukturalnych i doradczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Cele

Spółka KKPP prowadzi działalność mającą na celu:

 • wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • stymulację rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu Kędzierzyna-Koźla.

Cele Spółki realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • udostępnianie zasobów Parku podmiotom gospodarczym, które będą w oparciu o te zasoby prowadziły działalność gospodarczą,
 • oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną będącą w dyspozycji Parku, a także na przygotowanie dla celów inwestycyjnych nowych terenów (obiektów) inwestycyjnych dla nowych Inwestorów.

Atuty

 • Korzystne położenie
 • bezpośrednia bliskość Górnego i Dolnego Śląska (prawie 9 milionów mieszkańców)
 • 40 km do granicy z Czechami
 • Bardzo dobra komunikacja
 • bliskość autostrady A4
 • węzeł kolejowy
 • wielki port rzeczny na Odrze
 • 3 międzynarodowe lotniska w bliskiej odległości (Katowice, Wrocław, Kraków)
 • Wszechstronne możliwości dla prowadzenia biznesu
 • 76 ha terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • tereny uzbrojone, budynki biurowe, produkcyjne i magazynowe, wszystkie media
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Przychylne Inwestorom władze lokalne
 • Wykształcone kadry techniczne
 • Preferencje podatkowe dla Inwestorów

KKPP jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności przemysłowej, usługowej, logistycznej i handlowej dla przedsiębiorców, gdyż władze lokalne prowadzą politykę sprzyjającą wieloletniemu angażowaniu się przedsiębiorców w KKPP (zwolnienie z podatku od nieruchomości).

KKPP we współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle oferuje Inwestorom wsparcie w procesie inwestycyjnym, realizowane poprzez:

 • opracowywanie ofert inwestycyjnych (działki inwestycyjne, hale produkcyjne, magazyny, powierzchnie biurowe),
 • przygotowywanie wizyt i aranżowanie spotkań,
 • wyszukiwanie poddostawców i partnerów handlowych,
 • wsparcie w procesach administracyjnych, np. w uzyskiwaniu pozwoleń,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.

Więcej na stronie: http://www.kkpp.pl/strona-glowna/

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy