Spółka realizuje usługi w zakresie:

 • pomiary na stanowiskach pracy – obowiązek monitorowania środowiska
  na stanowisku pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych
  do stanowiska pomiarów, tzw. „pomiarów stanowiskowych”.
  Oferowane usługi obejmują pomiary:
  • pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:
   – pyły przemysłowe
   – substancje organiczne
   – substancje nieorganiczne
   – metale i ich związki
  • pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego
  • pomiary oświetlenia na zewnątrz i we wnętrzach
  • pomiary mikroklimatu (gorącego, umiarkowanego)
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy oraz w środowisku